Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Filologii polskiej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
  Wydział Filologii Polskiej
  Ocena: brak oceny
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Filologiczno - Historyczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  Wydział Filologiczno - Historyczny
  Ocena: brak oceny
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Filologiczno-Historyczny Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
  Wydział Humanistyczno-Społeczny
  Ocena: pozytywna
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: pozytywna
 • Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: brak oceny
 • Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
  Wydział Filologiczny
  Ocena: negatywna / przywrócenie upraw
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  Instytut Polonistyki
  Ocena: brak oceny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu
  Instytut Filologii
  Ocena: brak oceny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku
  Ocena: brak oceny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  Instytut Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak oceny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
  Instytut Filologiczno - Historyczny
  Ocena: brak oceny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  Instytut Pedagogiczno - Językowy
  Ocena: brak oceny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: brak oceny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: brak oceny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
  Instytut Filologii Polskiej
  Ocena: brak oceny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: brak oceny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: brak oceny
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: brak oceny
 • Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA w Chojnicach
  Instytut Filologii Polskiej
  Ocena: brak oceny
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
  Wydział Filologii Polskiej
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
  Ocena: brak oceny
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Filologiczno-Historyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Collegium Polonicum w Słubicach
  Ocena: negatywna
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Polonistyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Filologiczny
  Ocena: negatywna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Kolegium Licencjackie w Białej Podlaskiej
  Ocena: pozytywna
 • Kolegium Licencjackie w Biłgoraju
  Ocena: pozytywna
 • Kolegium Licencjackie w Radomiu
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Filologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Filologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Rzeszowski
  Wydział Filologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Szczeciński
  Punkt Konsultacyjny w Gorzowie Wielkopolskim
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Filologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Filologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Filologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Polonistyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Filologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa w Warszawie
  Ocena: brak oceny
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak oceny
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
  Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium GENERALE SANDOMIRIENSE w Sandomierzu
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
  Wydział Filologiczny
  Ocena: brak oceny
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: brak oceny

Frazeologia: twardy orzech do zgryzienia czy kaszka z mlekiem?

Jan Grzenia
26.06.2008
Słowniki to książki dość osobliwe – po zakupieniu trafiają na półkę i w tym miejscu oczekują na czas, kiedy staną się potrzebne swoim właścicielom. Wymyślono w związku z tym, że można by tworzyć słowniki do czytania. Czytelnicy mieliby kupować je nie tylko ze względu na potrzebę zdobywania informacji, ale również z uwagi na ich atrakcyjność w lekturze.
Takie słowniki już powstają. Mają co najmniej dwie zalety: przynoszą wiedzę, by tak rzec, skondensowaną (wielka to zaleta w dzisiejszych czasach), a ich lekturę można przerwać w dowolnym miejscu i na długi czas, nic przy tym nie tracąc.
Rozumiemy więc, dlaczego Stanisław Bąba i Jarosław Liberek – autorzy Małego słownika frazeologicznego współczesnego języka polskiego we Wstępie do swej książki wyrażają nadzieję, że stanie się ona słownikiem do czytania.
Powiedzmy złośliwie, choć szczerze: lektura ich słowniczka przypomina czytanie gazety na przemian z wyimkami z literatury współczesnej. Tu wobec tego musimy sformułować ZARZUT PIERWSZY, otóż wszystkie zamieszczone w tym słowniku przykłady użycia związków frazeologicznych pochodzą z tekstów pisanych.
To prawda, że na ogół są one dobrym wzorcem poprawności, gdyż właściwością wypowiedzi pisanych jest staranne przygotowanie. Jednak w ten sposób autorom umyka z pola widzenia wiele frazeologizmów potocznych; w piśmie rzadkich, ale pospolitych w mowie. Służę przykładami: wyrzucić pieniądze w błoto, czarna magia (=coś niezrozumiałego), czarno na białym, szlag kogoś trafia, urodzony w niedzielę, puścić pawia, zielone światło, mieć plecy, wiązać koniec z końcem, pewne jak w banku, zaczynać od zera i tak dalej.
Żaden z tych frazeologizmów nie został objaśniony w słowniku. Był to ZARZUT DRUGI, całkiem poważny!
Na razie powiedzieliśmy, czego w tym słowniku brak. Teraz kilka słów o jego zawartości. Oto przykład artykułu hasłowego.

BUT
1. nie kiwnąć palcem w bucie «nie zdobyć się na najmniejszy wysiłek; nic nie zrobić w jakiejś sprawie»: Nie musiałbyś kiwnąć palcem w bucie. I bym ci wszystko urządził. Za darmo, rozumiesz? Dzitko, Synek 42. (...) sam zainteresowany nawet palcem w bucie nie kiwnął, by się postarać o zamazanie kary. GP 1986/269/4. Nie kiwnąwszy nawet palcem w bucie, dzięki swojej elokwencji i zadatkom osiągnął zysk wynoszący 372 tys. zł. GR 1988/165/1.
kto + nie kiwnie palcem w bucie
p. palec 3
2. szyć, uszyć buty komuś «intrygować przeciw komuś»: Na dobitek działał zbyt gorliwie, doprowadził do układów zbyt szybko: gorliwość nie zawsze popłaca. Dlaczego nie ostrzeżono go w porę? Ktoś szył mu buty w Londynie; kto? Wiliams miał wielu wrogów. Dernałowicz, Portret 115. Ani więzy rodzinne, ani wspólnota konfederacka nie powstrzymywały tych ludzi: jedni drugim szyli buty, jedni pod drugimi kopali doły, jedni na drugich psy wieszali, mszcząc się za jakieś urazy osobiste, a powołując na miłość ojczyzny. Łopalewski, Kaduk 556. Nie pierwszy raz M. Misiorny szyje nam buty. Moglibyśmy przytaczać publikacje, które dowodzą, że o nowym ZLP pisaliśmy nie raz. P 1986/8/12. To po to całymi latami rozwijaliśmy współpracę z zakładami w NRD, aby poprzez osobiste kontakty umacniać dobrosąsiedzkie stosunki, aż tu nagle ktoś, gdzieś uszył nam takie buty — skarżyłem się koledze. GP 1989/89/6. kto + szyje, uszyje buty + komu
ŕ MG III, 113-117.

Układ treści w obrębie artykułu hasłowego jest – jak widzimy – prosty i przejrzysty (ZALETA PIERWSZA). Hasłem w każdym artykule jest wyraz pełnoznaczny, wokół niego autorzy grupują odpowiednie frazeologizmy; te mianowicie, w których występuje wyraz – hasło. Niektóre artykuły mogą zawierać znacznie więcej frazeologizmów niż podany, MIEĆ grupuje ich piętnaście, OKO nawet o dwa więcej.
Zarazem łatwo można się zorientować, których frazeologizmów brak w danym artykule. Nie ma więc w tym słowniczku takich związków, jak siedmiomilowe buty, głupi jak but, umarł w butach, takie buty – a wymieniliśmy tylko najpowszechniej znane.
Trzeba też dodać, że ze sposobu porządkowania materiału specjaliści łatwo mogliby uczynić zarzut autorom. Frazeologizm jest stałym, utartym połączeniem wyrazowym. Oznacza to, że nie można zmieniać wyrazów wchodzących w jego skład. Krótko mówiąc, frazeologizm zachowuje się jak pojedynczy wyraz. Ma znaczenie całościowe, to znaczy że nie jest ono wypadkową czy sumą znaczeń wyrazów składowych. Oto dowód: zdanie On jest w gorącej wodzie kąpany możemy przekształcić na On jest porywczy. Można by nawet efektownie określić frazeologizm mianem kilkuwyrazowego wyrazu.
Z lingwistycznego punktu widzenia dałoby się, co prawda, zakwestionować taki sposób prezentacji materiału jak w słowniku Bąby i Liberka, ale czytelnik – niejęzykoznawca nie musi być aż tak drobiazgowy. Wystarczy mu jeśli bez trudu odnajdzie potrzebne hasło.
Jednak w związku z tym istnieje pewien problem. Otóż autorzy zdecydowali się każdemu frazeologizmowi poświęcić tyle artykułów hasłowych, ile on zawiera wyrazów pełnoznacznych. W efekcie każdy związek wyrazowy jest objaśniany co najmniej dwa razy, a upiec dwie pieczenie na jednym ogniu nawet pięciokrotnie. Powód jest wystarczający, by postawić ZARZUT TRZECI. Prościej – myślę – byłoby objaśnić każdy frazeologizm w jednym artykule; a w innych miejscach, w których czytelnicy mogliby szukać interesującego ich frazeologizmu, umieścić odsyłacze.
W słowniku czytelnik znajdzie też pełne schematy łączliwości semantyczno-składniowej (np. kto + ma duszę na ramieniu, kto + zaprząta sobie głowę + czym). To niewątpliwa ZALETA (DRUGA) słownika. Starsze słowniki frazeologiczne i ogólne nie podawały takich schematów lub upraszczały je. Chodzi o to, że frazeologizmy otwierają „puste miejsca”, które mówiący musi wypełnić wedle pewnych reguł. Schematy łączliwości określają za pomocą zaimków, jakim cechom muszą odpowiadać wyrazy wypełniające te „puste miejsca”.
Niektóre artykuły hasłowe zawierają też objaśnienia etymologiczne. Jest to TRZECIA ZALETA słownika. Szkoda tylko, że objaśniając pochodzenie frazeologizmów, autorzy często ograniczają się do podania odsyłacza do literatury. Informacje tego rodzaju są przecież bardzo atrakcyjne dla czytelników, a więc nie należy ich skąpić, jeśli się chce stworzyć słownik do czytania.
Mimo zastrzeżeń, które zostały zgłoszone w tej recenzji, nowy słowniczek frazeologiczny należy ocenić jako niewątpliwie użyteczny, zwłaszcza dla uczących się języka.

S. Bąba, J. Liberek, Mały słownik frazeologiczny języka polskiego.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/