Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Historia filozofii Zobacz
Historia literatury polskiej Zobacz
Historia Polski Zobacz
Język łaciński z elementami kultury antycznej Zobacz
Językoznawstwo historyczne i współczesne Zobacz
Nauki pomocnicze filologii polskiej Zobacz
Teoria literatury Zobacz
Wiedza o kulturze Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/